बिर्तामोड नगरपालिकाको जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी विवरण(वडा नं १ देखि ५ सम्म मात्र) प्राप्त गर्न बिर्तामोड नगरपालिकाको वेवसाईट www.birtamodmun.gov.np खोल्नुहोला ।             

Facebook Comments Box