लोक सेवा तयारी कक्षा (तालिम) मा आवेदन गर्नुहुनेहरुको लागि दमक नगरपालिकाको सूचना ।                             

Facebook Comments Box