सूचना सबै विद्यालय दमक नगरपालिका
राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिका लागी सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
#मितिः२०७९।११।०२
#शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा                                   

Facebook Comments Box