विद्यालय बिदा थप गरिएको सम्बन्धमा ।

Facebook Comments Box