विद्यार्थी युनियनलाई बन्देज लगाउन सकिँदैन : मन्त्री राई