राउत आत्महत्या प्रकरण- एक महिला प्रहरी नियन्त्रणमा