प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत : वन पैदावर संकलनको अवरोध हट्यो