सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका लागी आवश्यक जनशक्तिहरु सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम तथा उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक जनशक्तिहरु सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
मितिः २०७९।०५।३१                                                       

मङ्गलबार, ०४ असोज, २०७९, दिउँसोको १२:२४ बजे

सम्बन्धित खवर