विद्यालय स्थापना/तह थप/कक्षा थप/विद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धमा दमक नगरपालिकाको सूचना

बैकल्पिक खवर

विद्यालय स्थापना/तह थप/कक्षा थप/विद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धमा ।
श्री विद्यालयहरु, सबै
मितिः २०७८।१०।१०
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

#जनहितमाजारी

सोमबार, १० माघ, २०७८, दिउँसोको ०३:०२ बजे

सम्बन्धित खवर