अनुदानको रसायनिक मल उपलब्ध गराईदिने बारे ।
(ज्येष्ठ २१ गते भित्रमा सम्बन्धित सहकारीले मल उठाईसक्नु पर्ने छ,
अन्यथा सो मल अन्यन्त्रैको कोटामा गाभिने छ ।)               

Facebook Comments Box